Přihlásit se

Ještě nejste registrovaná?

Registrace
Emailová adresa
email
Heslo
lock
Security code
Od 25.5.2018 je při přihlašování ke svému profilu nutné zadat také Security code. Pokud jste si ještě svůj kód nenastavila, nechte políčko prázdné, budete po přihlášení přesměrování na stránku Privacy Policy
dialpad

Přihlášení pomocí sociálních sítí

Pokud registrace neexistuje, bude vytvořena pomocí údajů převzatých z použité sociální sítě a následně budete vyzvána k zadání údajů, které ze sociální sítě nelze získat a jsou pro registraci nezbytné.
Je pro nás zásadní, aby byl před registrací každý uživatel plně informován o všech skutečnostech týkající se spolupráce. Proto je uživatelům k dispozici sekce FAQ a případné doplňující dotazy je možné zodpovědět prostřednictvím emailu. V případě registrace důrazně doporučujeme přečíst sekci FAQ. Agentura má zájem spolupracovat pouze s těmi z vás, které jsou plně seznámené s obsahem spolupráce, souhlasí s podmínkami spolupráce, mají chuť cestovat, chtějí se finančně zabezpečit, ale také, jejichž vzhled a mentální připravenost odpovídá činnosti luxusní společnice a především, jsou připravené striktně dodržovat pravidla diskrétnosti. Neregistrujte se, máte-li jakékoliv pochybnosti, nebo pokud nesouhlasíte s některou podmínkou uzavření spolupráce.